Elance Exams Answers PDF file

-- PDF FILE --
Download PDF file of elance Zoho Creator Exam Answers
elance-zoho-creator-exam.pdf

Hindî kasali sa buhay lipunan at ekonomiko ng bayan ang karaniwang mahirap na Pilipino. Para lang siyáng nakatayô sa tabí at nanónoód sa parada ng mga kasali.

The common poor Filipino does not participate in the rich social and economic life of the nation. He is like one just standing on the sideline and watching the parade of those who are taking part.
The common poor Filipino does not participate in the social and economic life of the nation. He is like one just standing on the roadside and watching the parade of those taking part.
The common poor Filipino does not take part in the social and economic life of the nation. He is just standing on the sideline and watching the parade of those taking part.
The common poor Filipino does not participate in the nation's social and economic life. He just stands on the sideline and watches the parade of those who are taking part.
Top
  • Follows us our servcies
  • Facebook icon
  • Linkedin icon
  • twitter icon
  • rss icon
  • social icon