Elance Exams Answers PDF file

-- PDF FILE --
Download PDF file of elance Zoho Creator Exam Answers
elance-zoho-creator-exam.pdf

How can you cancel a scheduled Windows shutdown event?

Run the following command: shutdown --cancel
Run the following command: shutdown --stop
Run the following command: shutdown -a
Run the following command: shutdown -i
Top
  • Follows us our servcies
  • Facebook icon
  • Linkedin icon
  • twitter icon
  • rss icon
  • social icon