Elance Exams Answers PDF file

-- PDF FILE --
Download PDF file of elance Zoho Creator Exam Answers
elance-zoho-creator-exam.pdf

Nakabuti ang internet sa mga Pilipino, dahil sa pagpapalaganap ng kaalaman at pakikisali sa talastasan, pero ang mga dating hindî marunong mangatuwiran batay sa mga datos ay ganoón pa rin.

The internet has been advantageous to Filipinos, because of the dissemination of knowledge and participation in discussion, but it has not changed those who didn't know how to reason on the basis of facts.
Filipinos have benefited from the internet, due to the dissemination of information and participation in discussion, but those who didn't know how to reason on the basis of facts have not changed.
The internet has proved beneficial to Filipinos, given the dissemination of information and participation in discussion, but it has not changed those who didn't know how to reason on the basis of facts.
The internet has been beneficial to Filipinos, on account of the dissemination of information and participation in discussion, but it has not changed those who didn't know how to reason on the basis of facts.
Top
  • Follows us our servcies
  • Facebook icon
  • Linkedin icon
  • twitter icon
  • rss icon
  • social icon