Elance Exams Answers PDF file

-- PDF FILE --
Download PDF file of elance Zoho Creator Exam Answers
elance-zoho-creator-exam.pdf

Choose the correct translation of this sentence: "Pumunta ako sa bahay ng aking lolo kahapon nang makita ko ang naiwan niyang pustiso sa aming bahay."

I went to our house yesterday when I saw my grandfather's dentures in his house.
I went to my grandfather's house, when I saw his left dentures in our house.
Yesterday, my grandfather's left his dentures at home, so i went to his house.
I went to my grandfather's house yesterday when I saw he left his dentures in our house.
Yesterday, I went to my grandfather's house when he left his dentures at home.
Top
  • Follows us our servcies
  • Facebook icon
  • Linkedin icon
  • twitter icon
  • rss icon
  • social icon