Elance Exams Answers PDF file

-- PDF FILE --
Download PDF file of elance Zoho Creator Exam Answers
elance-zoho-creator-exam.pdf

Inimbento ng mga Austronesyano ang sasakyáng-dagat na may katig at layág at umabot silá sa Luzon noóng 4,000-3,000 BCE, dalá ang kalinangan ng palay at mga wikang Austronesyano.

Having invented a seafaring vessel with outrigger and sail, the Austronesians reached Luzon 4,000 - 3,000 BCE, bringing rice culture and the Austronesian languages.
The Austronesians reached Luzon 4,000 - 3,000 BCE, bringing rice culture and the Austronesian languages, thanks to their invention of a seafaring vessel with outrigger and sail.
After inventing a seafaring vessel with outrigger and sail, the Austronesians reached Luzon 4,000 - 3,000 BCE, bringing rice culture and the Austronesian languages.
The Austronesians invented a seafaring vessel with outrigger and sail, and they reached Luzon 4,000 - 3,000 BCE, bringing rice culture and the Austronesian languages.
Top
  • Follows us our servcies
  • Facebook icon
  • Linkedin icon
  • twitter icon
  • rss icon
  • social icon